B-Safe

B-Safe és la filial espanyola del Grup BST Butler Safe Technologies multinacional líder en tecnologies de la salut i seguretat en les empreses. Som especialistes en tecnologies innovadores aplicades a la seguretat corporativa a nivell d’accessos, béns i persones. Disposem de Divisions de Healthcare (cardioprotección), Biometria (lectors d’accés) i Visiomovilidad (càmeres). El R+D+i és una dels nostres senyals d’identitat, destacant els nostres propis lectors biomètrics d’empremta dactilar o la nostra patent DOC (Desfibril·lador Operacional Connectat) l’únic desfibril·lador amb telecontrol, tele-assistència i geolocalizació incorporats.