CromLab

CromLab S.L. s’especialitza, des de 1985, a proveir serveis i assistència en Anàlisi Química Instrumental Avançat, i desenvolupa mètodes analítics segons Normes Internacionals que s’avaluen amb un Sistema de Qualitat Intern (UNEIX-ISO 9001:2008) i Programes Nacionals i Internacionals d’Intercomparació. A més, és una important distribuïdora de productes d’alta tecnologia per a Cromatografia de les empreses capdavanteres del sector.