iON Smart Energy

iON Smart Energy és una consultoria d’eficiència energètica els serveis de la qual inclouen la implantació de Sistemes de Gestió Energètica (ISO50001), realització d’Auditories, anàlisis de Qualitat de la Xarxa Elèctrica, disseny de Planes de Mesurada & Verificació d’Estalvis (IPMVP), implementació de Mesures d’Estalvi Energètic i implantació de dispositius i sistemes per a la Mesura i Monitoratge de l’Energia i Aigua.