Itconic

Liderem la consultoria i la integració tecnològica; des de la planificació i implantació fins a l’aprofitament de la propera generació de mecanismes d’eficiència, destaquen el cloud computing i la virtualització de la infraestructura, som capaços de cobrir tot el cicle de vida en les tecnologies de la informació.