AVÍS LEGAL

Home >> Avís Legal

Benvingut al lloc web Sertram S.A.

Per donar compliment al que disposa la normativa aplicable en matèria de serveis de societat de la informació i de comerç electrònic, tot seguit s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

Titular: Sertram S.A.

Domicili: Calle Acer, 30 1º-6ª 08038 Barcelona

Contacte: Tel. (+34) 93 223 00 98

Correu electrònic: comercial@sertram.es

Dades Registrals: Registre Mercantil de Barcelona, tom 23.141, foli 141, full B-49852, inscripció 17 i C.I.F A08475899.

1.- Condicions d’ús

Aquestes condicions regulen l’ús del lloc web on es facilita al públic informació relativa als serveis de Sertram S.A.. Us preguem que llegiu detingudament la informació que us facilitem. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials que conté implica que heu llegit i accepteu, sense cap reserva, aquestes condicions. Sertram S.A. es reserva el dret de denegar, suspendre, interrompre o cancel·lar l’accés o la utilització, totalment o parcialment, d’aquest lloc web a aquells usuaris o visitants del mateix que incompleixin qualsevol de les accions previstes en aquest Avís Legal.

Aquest lloc web conté materials, com articles, estudis, descripció de projectes, preparats per Sertram S.A. amb finalitats únicament informatives. Sertram S.A. us informa que aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats en qualsevol moment sense notificació prèvia.

2.- Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

© Sertram S.A. Tots els drets reservats.

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, i s’entén per contingut a títol merament enunciatiu, textos, imatges, fitxers, fotografies, logotips, gràfics, marques, icones, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i la forma de presentació dels materials que s’hi inclouen, i el programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de Sertram S.A. o de tercers, sense que es puguin entendre com a cedits els drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del lloc web.

En particular, queden prohibides la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials que hi ha inclosos. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats si hi ha l’autorització expressa de Sertram S.A. i sempre que es faci referència a la titularitat de Sertram S.A. dels indicats drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix queda prohibit descompilar, desassemblar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d’aquest lloc web i dels serveis que conté, així com realitzar, respecte de tot o part d’aquests programes, qualsevol dels actes d’explotació descrits en el paràgraf anterior. L’usuari del lloc web s’haurà d’abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que hi puguin estar instal·lats.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Sertram S.A. o de tercers, sense que es pugui entendre que l’accés al lloc web atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius.

3.- Enllaços

Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre els quals Sertram S.A.no exerceix cap tipus de control. Sertram S.A.no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web, i el seu accés a través d’aquest lloc web tampoc no implica que Sertram S.A.en recomani o aprovi els continguts.

4.- Modificacions

Amb la finalitat de millorar el lloc web, Sertram S.A. es reserva el dret, en qualsevol moment i sense notificació prèvia, de modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de forma unilateral.

Així mateix, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes condicions d’ús, així com qualsevol altra de les condicions particulars.

5.- Exclusió de responsabilitat

Qui utilitza aquest lloc web ho fa pel seu propi compte i risc. Sertram S.A., els seus socis, col·laboradors, empleats i representants no es responsabilitzen dels errors o omissions que puguin tenir els continguts d’aquest lloc web o altres continguts als quals es pugui accedir a través seu. Sertram S.A., els seus socis, col·laboradors, empleats i representants tampoc no podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi faciliti.

La informació d’aquest lloc web es proporciona sense una garantia de cap tipus, ni explícita ni implícita, i es podrà canviar o actualitzar sense previ avís.

Sertram S.A. no garanteix l’absència de virus, cucs o altres elements informàtics lesius que puguin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, Sertram S.A. no respon pels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l’usuari o a tercers. Així mateix, no es responsabilitza ni garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés a aquest lloc web o que el mateix estigui lliure d’errors, i correspon a l’usuari del lloc web, en qualsevol cas, l’obligació de disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos o lesius.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Sertram S.A. pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès per aquestes condicions. L’usuari és conscient i accepta voluntàriament que l’ús de qualsevol dels continguts d’aquest lloc web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

6.- Política de Privacitat

Sertram S.A. està compromesa amb la protecció i la seguretat de les dades de caràcter personal que els usuaris o visitants d’aquest lloc web ens puguin facilitar. Aquesta Política de Privacitat té per objectiu informar els usuaris i visitants del nostre lloc web de tot el que té relació amb la recollida i el tractament de les seves dades personals per Sertram S.A..

Sertram S.A. es reserva el dret de modificar i/o actualitzar aquesta política de forma periòdica, amb la finalitat d’adaptar-la a la legislació aplicable en cada moment, així com a les pràctiques legítimes de Sertram S.A.. En tot cas, el contingut de la nova política serà publicat en el lloc web i està permanentment disponible per als seus usuaris i visitants. Es recomana als usuaris i visitants que llegeixin i consultin aquesta Política de Privacitat cada cop que accedeixin a aquest lloc web.

Com recull Sertram S.A. les dades personals?

Sertram S.A. recull la informació de l’usuari o visitant d’aquest lloc web en diferents moments:

En el moment de la seva inscripció com a usuari registrat, mitjançant la formalització per part seva d’un o més formularis habilitats amb aquesta finalitat en aquest lloc web. Aquesta identificació permetrà posteriorment a l’usuari registrat accedir o utilitzar determinats continguts o serveis oferts en aquest lloc web.

Durant la navegació pel lloc web, mitjançant el registre de la seva adreça IP.

Quan l’usuari o visitant es comunica amb Sertram S.A. mitjançant l’enviament d’un missatge de correu a través de la secció “Contacta”.

Per a què s’utilitzen les dades personals?

Formularis de recollida de dades

En cadascun dels formularis en els quals es recullin dades de caràcter personal, l’usuari rebrà informació detallada sobre el tractament de les seves dades, la seva finalitat, els possibles destinataris de la informació, el caràcter obligatori o facultatiu de les seves respostes a les preguntes que se li plantegin i, en general, de totes les mencions requerides per la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Els camps marcats amb un asterisc (*) en el formulari de registre a formalitzar per l’usuari són necessaris i obligatoris per atendre la seva petició, i és voluntària la inclusió de dades en la resta de camps. La negativa de l’usuari a facilitar la informació requerida en els camps obligatoris facultarà Sertram S.A. a no atendre la petició.

La utilització pels usuaris del formulari de contacte és de caràcter voluntari.

destacant-ne aquells aspectes que puguin ser d’utilitat, importància i interès general per a la resta d’usuaris i per al públic que accedeixi a la Secció de Recruiting.

L’usuari es compromet a abstenir-se d’enviar a través del formulari de contacte (i) informació confosa, falsa, enganyosa, ofensiva, denigrant, difamatòria, que pugui constituir delicte, falta o violació de qualsevol normativa aplicable i/o que pugui resultar perjudicial per Sertram S.A. o per a tercers; (ii) continguts nocius i il·lícits; (iii) continguts que continguin virus o altres programes informàtics que puguin perjudicar el funcionament del lloc web o d’altres sistemes o ordinadors; (iv) enquestes o cadenes de cartes, continguts que tinguin per objectiu recollir, guardar o utilitzar dades personals d’altres usuaris amb finalitats comercials sense disposar de la deguda autorització (inundació –spamming–); i/o (v) continguts amb l’objectiu de difondre declaracions polítiques, ideològiques i religioses.

En tot cas, Sertram S.A. es reserva el dret de denegar, suspendre, interrompre o cancel·lar, totalment o parcialment, l’accés o la utilització d’aquest formulari de contacte i/o d’aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin el que es disposa en aquest apartat.

Les dades personals que l’usuari ens faciliti mitjançant la Bústia de Consultes seran incorporades a una base de dades de Sertram S.A. que hagi rebut el seu correu electrònic, amb les finalitats descrites en aquest apartat, contestar la seva consulta o atendre la seva petició, així com per enviar-li informació relacionada amb les activitats i serveis del Sertram S.A. que puguin ser d’interès per al candidat com, sense caràcter limitatiu, l’enviament d’ofertes, notícies, esdeveniments, butlletins, enquestes i informacions relacionades amb l’activitat de Sertram S.A.

Si el candidat no desitja que el tractament de les seves dades es realitzi amb la finalitat indicada, o desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, s’haurà d’adreçar per escrit, adjuntant fotocòpia del seu DNI o document d’identificació equivalent, a Sertram S.A.

Adreces IP: Des del moment en què l’usuari accedeix en el nostre lloc web, la seva adreça d’Internet podria quedar registrada en les nostres màquines en forma de fitxer LOG (històrics). Per tant, l’usuari deixa rastre de l’adreça IP que en cada sessió li hagi assignat el seu proveïdor d’accés, de tal forma que cada petició, consulta, visita o trucada a un element d’un lloc web podria quedar registrada. No obstant això anterior, els fitxers LOG són anònims (de tal forma que no identifiquen el nom i cognoms de l’usuari) i s’utilitzaran únicament per a finalitats internes, com la realització d’estadístiques, per dur un control dels accessos al lloc web.

Enviament d’un correu electrònic

Les dades personals (incloent, sense caràcter limitatiu, la seva adreça de correu electrònic) que l’usuari o visitant d’aquest lloc web ens faciliti mitjançant la tramesa d’un correu electrònic, seran incorporades a un fitxer el titular i responsable del qual és responsable Sertram S.A., amb la finalitat d’atendre la seva petició, així com per enviar-li informació de contingut comercial o promocional sobre productes, serveis, notícies o esdeveniments relacionats amb Sertram S.A., per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic. No obstant això anterior, aquest consentiment té el caràcter de revocable, per la qual cosa si l’usuari no desitja que el tractament de les seves dades es realitzi amb la finalitat indicada, o desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, s’haurà d’adreçar per escrit a Sertram S.A. adjuntant fotocòpia del seu DNI o document d’identificació equivalent, a l’adreça situada al carrer Acer 30-32 1r-6a 08038 de Barcelona.

Com he d’actualitzar les meves dades personals?

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a Sertram S.A. a través d’aquest lloc web, bé mitjançant la formalització del corresponent formulari o bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic, són veraces, correctes, actuals i completes, i es fa responsable de comunicar-ne a Sertram S.A. qualsevol modificació o actualització.

Què passa si facilito a Sertram S.A. dades de terceres persones?

En el cas que l’usuari inclogui, bé en el formulari electrònic corresponent o bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic, dades de caràcter personal referents a persones físiques diferents de l’usuari, amb caràcter previ a la inclusió o comunicació de les seves dades a Sertram S.A., aquest haurà d’informar aquestes persones sobre el contingut d’aquesta Política de Privacitat. L’usuari garanteix que ha obtingut el consentiment previ d’aquestes terceres persones per a la comunicació d’aquestes dades personals a Sertram S.A..

Quan es considera que he autoritzat Sertram S.A. per al tractament de les meves dades?

Des del moment en què ens envies les teves dades personals, mitjançant la formalització dels formularis electrònics o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic, ens autoritzes expressament a tractar les teves dades personals amb les finalitats descrites al peu de cada formulari i/o en aquesta Política de Privacitat.

Igualment, l’accés o la utilització d’aquest lloc web implicarà l’acceptació íntegra d’aquesta Política de Privacitat per l’usuari o visitant, així com el seu consentiment i autorització per a la recollida, tractament i comunicació de les seves dades de caràcter personal amb les finalitats descrites en aquesta Política.

Drets dels interessats

El titular de les dades personals té dret a:

  • Obtenir confirmació sobre si el Responsable està tractant les dades personals que els concerneixin, o no.
  • Accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
  • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament el Responsable dels conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.
  • En determinades circumstàncies, en virtut del dret de portabilitat, els interessats tindran dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i transmetre-ho a un altre responsable.

El titular pot exercir els seus drets:

  • Mitjançant escrit dirigit a Sertram, S.A. al c / Acer nº 30 1º-6ª, 08038 Barcelona, ​​referència “Protecció de Dades”.
  • Mitjançant correu electrònic a l’adreça lopd@sertram.es indicant en l’assumpte “Protecció de Dades”.

Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

7. Cookies

Aquest lloc web pot utilizar Google Analytics cookies per obtenir informació relativa al número d’usuaris del lloc web, inclosos els detalls del lloc web del que prové l’usuari i el número total de vegades que l’usuari ha utilitzat el lloc web amb la finalitat de facilitar la navegació i procedir a la comptabilització del número d’usuaris del lloc web. Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades durant la visita a una pàgina web i la comptabilització d’usuaris del lloc web. En aquests casos, les cookies es guardaran en el disc dur del seu ordinador fins que s’eliminin o bé es produeixi la seva caducitat.

En qualsevol cas, donat que les cookies no resulten necessàries per a la utilització del lloc web, es poden rebutjar fàcilment i eliminar les cookies instal•lades a l’ordinador. Els procediments pel bloqueig i eliminació de cookies poden diferir d’un navegador d’Internet  a un altre i, en conseqüència, ha d’examinar les instruccions facilitades a l’efecte pel fabricant del navegador d’Internet que estigui utilitzant. Quasi tots els navegadors permeten configurar avisos per la presència de cookies o que les rebutgi automàticament. Si es rebutgen les cookies podrà seguir utilitzant el lloc Web, si bé podria tenir limitat l’ús d’algunes de les prestacions”.

8.- Comunicació d’activitats de caràcter il·lícit i inadequat

En el cas que qualsevol usuari del lloc web tingui coneixement que els enllaços remeten a pàgines els continguts o serveis de les quals són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral, es podrà posar en contacte amb Sertram S.A., indicant els següents extrems:

Dades personals del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;

Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat de l’enllaç;

En el cas de violació de drets, com propietat intel·lectual i industrial, les dades personals del titular del dret infringit quan sigui una persona diferent del comunicant. Així mateix, haurà d’aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si escau, el de representació per actuar per compte del titular quan sigui una persona diferent del comunicant;

La recepció per part de Sertram S.A. de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que disposa la normativa relativa als serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant.

9.- Legislació

Aquestes condicions d’ús es regeixen, en tots i cadascun dels seus extrems, per la legislació espanyola.

Ubicació i contacte

Horari d'atenció:
dilluns-dijous: 8.30–13:45h i 15.00–18:00h
divendres: 8.30–14:30h

Ens trobaràs en una ubicació privilegiada dins de la ciutat de Barcelona i en el punt neuràlgic de les Telecomunicacions de Catalunya

Algun dubte? Pregunta'ns

    He llegit i accepto l' Avís Legal.*